Valitse sivu

Tarjoamani palvelut

Tarjoan konsultointia ja luennoin yrityksille ja yhteisöille erilaisista yleissivistävistä ja elämäntaitoon liittyvistä aiheista. Konsultoinnissa käyttämäni työkalu on Carl Jungin persoonallisuuspsykologiaan perustuva MBTI® , eli Myers-Briggs Type Indicator® , jonka käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi:

Organisaation kehittäminen

Tiimin kokoaminen

Johtajuusvalmennus

Myyntihenkilöiden valmentaminen

Ongelmanratkaisu

Koulutuksen ja opinto-ohjelmien kehittäminen

Tietoisuuden lisääminen moninaisuudesta

Kyseessä on henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kasvuun tähtäävä itsetuntemuksen työkalu, joten sitä käytetään myös:

Ura- ja akateemiseen neuvontaan

Perhe- ja parisuhdeneuvontaan

MBTI jakaa ihmiset luontaisten preferenssien mukaan kuuteentoista persoonallisuustyyppiin, jotka ilmoitetaan neljän kirjaimen lyhenteellä. Kaikki tyypit ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia ja niistä esitetyt luonnehdinnat positiivisia ja rakentavia. Tuntemalla oman tyyppinsä saa hyvät eväät henkilökohtaiseen kasvuun, mutta oppii myös arvostamaan ja kunnioittamaan muita tyyppejä: MBTI antaa erinomaiset työkalut konfliktitilanteiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. MBTI:n sertifioituna käyttäjänä olen sitoutunut eettisiin periaatteisiin: luottamuksellisuuteen ja siihen, ettei indikaattoria käytetä ketään rajoittavasti. Koska MBTI kuvaa ajattelu- ja päätöksentekoprosesseja, eikä henkilön osaamista, sitä ei käytetä rekrytointeihin.

Myers-Briggs tyyppi-indikaattoria on käytetty 1940-luvulta alkaen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja sen tieteellisyyttä tukee siitä tehdyt noin 5000 tutkimusta. Asiakkaitteni käytettävissä on Myers-Briggs-testin uusin päivitetty versio. Tarjoan konsultointia sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Kerro tilanteestasi ja tarpeistasi, niin räätälöidään sinulle sopiva ratkaisu.

Timo Hyytiäinen

Minusta:

MBTI® -preferenssini on INTJ. Tähän persoonallisuustyyppiin liitetään muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

Analyyttinen

Itsenäinen

Järjestelmällinen

Näkemyksellinen

Omaperäinen

Teoreettinen

Yleismaailmallinen

MBTI teorian mukaan dominoiva funktioni on intuitiivinen. Tuolloin vahvuuksiani ovat:

Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

Uudenlaisten ratkaisujen keksiminen ongelmiin

Lisäideoiden silmällä pitäminen

Uudenlaisten ongelmien innokas selvittäminen

Olen muodolliselta koulutukseltani teologi: valmistuin Joensuun (nyk. Itä-Suomen) yliopistosta maisteriksi 2009 pääaineenani systemaattinen teologia ja patristiikka. Historia on toinen mielenkiintoni kohde; opiskelin yliopistossa lukuvuoden 2003-2004 pääaineenani yleinen historia. Jonkin verran olen täydentänyt sivistystäni myös filosofian opinnoilla. Elämä on minulle jatkuva oppimisprosessi, ja täydennän jatkuvasti kokonaiskuvaani muun muassa persoonallisuuspsykologialla, taloudella ja politiikalla.

Suoritin MBTI® sertifioinnin 2017.

Maisteriksi valmistuttuani olen tehnyt monenmoista; toimin mm. neljä vuotta uskonnon tuntiopettajana Pääkaupunkiseudun kouluissa. Sen lisäksi olen kerännyt työ- ja elämänkokemusta niin seurakunnassa, kuin yksityiselläkin sektorilla.  Syksyllä 2016 perustamani Tmi Timo Hyytiäinen (y-tunnus 2793464-7) tarjoaa koulutusta palvelevaa toimintaa.

PYYDÄ TARJOUS

Täytä alla oleva lomake ja teen sinulle ilmaisen arvion

Minuun saa ottaa yhteyttä
PuhelimitseSähköpostitse